ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม.
โทรศัพท์ 02-693-5555
โทรสาร 02-167-3206
อีเมล์ IR@srisawadpower.com
ชื่อ - นามสกุล: *
อีเมล์: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
ที่อยู่:
รายละเอียด: *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้