ราคาหลักทรัพย์ SAWAD

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD
65.25 THB
เปลี่ยนแปลง  -2.25 -3.33%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)13,328,900
มูลค่า ('000 บาท)871,501
ช่วงราคาระหว่างวัน63.75 - 67.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์35.50 - 68.75
* ปรับปรุงเมื่อ: 18 ต.ค. 2560 16:35
Chart Type