ราคาหลักทรัพย์ SAWAD

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD
35.00 THB
เปลี่ยนแปลง- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)7,999,700
มูลค่า ('000 บาท)278,588
ช่วงราคาระหว่างวัน34.00 - 35.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์28.50 - 73.00
* ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ค. 2561 16:19
Chart Type