1. วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
อีเมล์ weerapat.wo@cimb.com
โทรศัพท์ 02-657-9224
โบรคเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
2. ยุวนารถ สุวรรณอำไพ
อีเมล์ yuvanart.suwanumphai@th.nomura.com
โทรศัพท์ 02-638-5578, 02-287-6578
โบรคเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
3. ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
อีเมล์ piyathida@kktrade.co.th
โทรศัพท์ 02-680-2941
โบรคเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
4. เจษฎา เตชะหัสดิน
อีเมล์ jesada.techahusdin@krungsrisecurities.com
โทรศัพท์ 02-659-7000 ต่อ 5004
โบรคเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
5. ณัฐกร ศรีภูไฟ
อีเมล์ nathakorn.sr@lhsec.co.th
โทรศัพท์ 02-352-5154
โบรคเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
6. ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์
อีเมล์ Yanin.a@aecs.com
โทรศัพท์ 02-836-0192
โบรคเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)