ปี ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2563 ไฟล์ PDF
แบบ 56-1 ประจำปี 2562 ไฟล์ PDF
แบบ 56-1 ประจำปี 2561 ไฟล์ PDF
แบบ 56-1 ประจำปี 2560 ไฟล์ PDF
แบบ 56-1 ประจำปี 2559 ไฟล์ PDF
แบบ 56-1 ประจำปี 2558 ไฟล์ PDF
แบบ 56-1 ประจำปี 2557 ไฟล์ PDF